Trevontae Leggins -Teshi Thomas – Freestyle Vogue Heels

thevillagedancecollective #TESHITHOMAS.